Privacy Disclaimer

Disclaimer GezondLeven-blog:

Op deze pagina vindt u de disclaimer van GezondLeven-blog, zoals deze beschikbaar is gesteld door GezondLeven-blog. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GezondLeven-blog is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij GezondLeven-blog.

Geen garantie op juistheid:
Alle informatie op deze site is met de grootste zorg samen gesteld. De informatie is gebaseerd op betrouwbare bronnen en waar ik een specifieke bron aanhaal zal ik deze altijd trachten te vernoemen.

Alle informatie op de site is louter informatief bedoeld, hierbij geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met GezondLeven-blog te mogen claimen of te veronderstellen.

GezondLeven-blog streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle informatie die ik op deze site geef is informatief bedoeld en nooit bedoeld als persoonlijk advies. Iedereen mag de informatie naar eigen goeddunken gebruiken alleen adviseer ik altijd om zelf na te denken wat voor jou het beste is. Bij twijfel neem een persoonlijk adviseur in de hand die je verder kan helpen op het gebied van voeding of financiën. Alle informatie die ik deel doe ik naar beste weten maar hoeft niet als zodanig ook het beste voor jou persoonlijk te zijn. Ik accepteer dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van informatie op deze site.

 

Privacy:
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De informatie wordt gebruikt door een derde partij om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Deze site verzamelt uiteraard datgene wat u bewust achterlaat als onderdeel van een reactie. Ik zal nooit bewust uw email adres of andere persoonsgegevens van u verkopen of beschikbaar stellen aan derden.

Aanbevelingen:
Deze site krijgt een vergoeding voor sommige producten of diensten genoemd op deze site. De vergoedingen hiervoor zijn echter marginaal en zijn nooit bepalend in mijn keuze om een product of dienst aan te prijzen. Ik prijs alleen producten aan waar ik zelf gebruik van maak of gebruik van heb gemaakt.

Vragen en feedback:
Ik controleer regelmatig of de site aan dit privacybeleid voldoet. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

gezondleven-blog.nl
gezondlevenblog@gmail.com